top of page
Contact Us

טופס הרשמה ל Erez Adaptive Ski

 

טופס הרשמת מועמדים להדרכות סקי שלג מטעם עמותת ארז חילוץ הצלה ותרומה לקהילה - חורף 2019/20.

אוכלוסיית היעד הינה נכי צה״ל/נפגעי פעולות האיבה, ספורטאים ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים.

תינתן עדיפות למשותקי פלג גוף תחתון, עיוורים מוחלטים ,קטועי גפה תחתונה אשר מוכרים ב 100%+ אחוזי נכות.

מוטיבציה גבוהה, מסוגלות וכושר גופני גבוה הינם תנאי סף להשתתפות בפעילות.

הפעילות מתבצעת באופן וולונטרי מטעם עמותת ארז במרכז הארץ, בהר חרמון ובחו״ל.

האם יש לך ציוד סקי?

תודה שנרשמת, נציג עמותת ארז יהיה איתך בקשר​

bottom of page