top of page
Contact Us

טופס הרשמה ל Erez Adaptive Ski

 

טופס הרשמת מועמדים להדרכות סקי שלג מטעם עמותת ארז חילוץ הצלה ותרומה לקהילה - חורף 2019/20.

אוכלוסיית היעד הינה נכי צה״ל/נפגעי פעולות האיבה, ספורטאים ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים.

תינתן עדיפות למשותקי פלג גוף תחתון, עיוורים מוחלטים ,קטועי גפה תחתונה אשר מוכרים ב 100%+ אחוזי נכות.

מוטיבציה גבוהה, מסוגלות וכושר גופני גבוה הינם תנאי סף להשתתפות בפעילות.

הפעילות מתבצעת באופן וולונטרי מטעם עמותת ארז במרכז הארץ, בהר חרמון ובחו״ל.

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
האם יש לך ציוד סקי?

תודה שנרשמת, נציג עמותת ארז יהיה איתך בקשר​

bottom of page