top of page

פעילות העמותה

פעילות ייחודית זאת הוקמה בשנת 2004 למען נכי צה״ל ונפגעי פעולות האיבה בישראל על ידי בוגרי יחידת האלפיניסטים של צה"ל.

הפעילות נבעה מתוך הרצון להשתמש בכלים אותם קיבלו בסקי ובהישרדות על השלג, על מנת לתת לנכי צה"ל שנפצעו במהלך הגנה על המדינה, ואנשים בישראל שנפגעו מפעולות טרור.

קהל היעד הנו קטועי גפה, משותקי פלג גוף תחתון, עיוורים, אחר.

מטרת הפעילות הינה להעצים, לחזק ולשלב בחברה נכי צה״ל/נפגעי פעולות איבה/ספורטאים וילדים עם מגבלות דרך ליווי והדרכה מקצועיים, חיזוק תחושת המסוגלות והגעה לעצמאות.

כתוצאה מההתמודדות, ההצלחה, והליווי האישי – המודרכים חווים פריחה משמעותית ושיפור בביטחונם העצמי כפי שהוכח לנו בלמעלה מ-12,000 הדרכות סקי שלג שהעברנו עד היום בארץ ובחו''ל.  

הצלחה בספורט סקי השלג מסייעת רבות למודרכים בתהליך החזרה לחיים בחברה על אף המגבלות הפיזיות המורכבות. 

פעילות זאת נועדה לאפשר לבוגרי העמותה הפעילים בענפי הספורט השונים, בעלי כושר גופני ויכולות אישיות יוצאות דופן להשתלב בטיולי שטח אתגריים וייחודיים בשבילי ארץ ישראל ובחו"ל.

הפעילות מתבצעת בסיוע מתנדבים מיומנים אשר נרתמים לפעילות בהתנדבות מלאה לאורך כל חודשי השנה.

לימוד, הדרכה וליווי חתירה וגלישת SURF SKI עבור נכי צה"ל וספורטאים עם מגבלות.

הפעילות מתבצעת באופן שבועי קבוע לאורך כל חודשי השנה בחוף הים התיכון בעיר תל אביב.

הפעילות מסייעת רבות למודרכים בחיזוק הביטחון העצמי, תחושת המסוגולות ושילוב חברתי כחלק מתהליך השיקום אותו הם עוברים.

פעילות ספורט ימי אתגרי מותאם למגבלות המשתתפים בשיתוף פעולה עם חברת Extreme By Asa Bro.

הפעילות מאפשרת לחברי עמותת ארז לעבור הכשרה בגלישת

KITE SURF בלווי והדרכה מקצועיים צמודים עד להגעה לעצמאות מוחלטת.

הפעילות בחוף בית ינאי ובאילת לאורך כל חודשי השנה.

מטרת הפעילות: העצמה, חיזוק, עצמאות ושילוב חברתי למודרכים עם צרכים מיוחדים בדגש על בוגרי פעילות סקי השלג(קטועי גפה, משותקי פלג גוף תחתון).

ימי חוויה לילדים עם צרכים מיוחדים

ימי חוויה בהר חרמון בחודשי החורף לילדים המאושפזים במחלקות השונות (אונקולוגיה, דיאליזה ועוד) בביה"ח ברחבי הארץ ולילדים עם מגבלות שונות.

בבסיס היוזמה הנ"ל עומד רצון חברי עמותת ארז, לתרום מניסיונם, בכל הקשור להישרדות בשלג ובמסגרת זו להעניק לילדים יום של חוויה וכיף, לגרום להם לחייך ולהשכיח מהם את קשיי היום יום ולו ליום אחד במסגרת הייחודית של הר החרמון.

חילוץ ואיתור נעדרים

במהלך השנים החולפות נוכחו חברי העמותה כי הכישורים אותם רכשו עשויים לשרת מטיילים ומשפחות במצוקה. כך, קיבלו חברי העמותה עוד טרם הקמתה, מספר פניות דחופות של משפחות אשר ילדיהם יצאו לטיולים בעולם ובמהלכם אבדו עקבותיהם של המטיילים. בכל אותם מקרים בהם התבקשו חברי הועד לסייע באיתור ו/או בחילוץ הצעירים, נרתמו הם למשימה באופן מידי.

bottom of page